جمعی خوانی | کتاب کودک، خانواده، انسان

پایه‌های علمی و نظری کتاب در کنار تجربیات واقعی نویسندگان منبع خوب و قابل اعتمادی برای خواننده فراهم کرده است.‌
از آن جا که نویسندگان، روان‌شناس حرفه‌ای نیستند، از اصطلاحات دشوار و فنی خبری نیست و نویسندگان با ساده‌ترین زبان، تجربیات‌شان را در دسترس خواننده قرار داده‌اند. این کتاب اولین بار در سال 1368 از سوی نشر نی با ترجمه‌ی «گیتی فصیحی» منتشر شد و تا سال 1393 به چاپ دوازدهم رسید.‌

جمعی خوانی کتاب کودک، خانواده، انسان

 کتاب «کودک، خانواده، انسان»‌ نوشته‌ی «ادل فبر» و «ایلین میزیش» دو نویسندهٔ آمریکایی در حوزه فرزندپروری، خانواده و ارتباط میان والدین و فرزندان است. نویسندگان به مدت پنج سال در یک گروه تربیت کودک؛ زیر نظر پروفسور جینات شرکت کردند تا فرزندان‌شان را با روش‌های بهتری پرورش دهند.‌

سوالی دارید؟ در خدمتیم!
در خدمتیم!
ممکن است پاسخ سوال شما باشد 👇